RESİMDE PERSPEKTİF RESİMDE PERSPEKTİF
  • RESİMDE PERSPEKTİF Perspektif; resmin mantığı, tutarlılığı, göze ve akla uygunluğudur.
RESİMDE PERSPEKTİF
RESİMDE PERSPEKTİF Perspektif; resmin mantığı, tutarlılığı, göze ve akla uygunluğudur.